Holistische Therapie

Volgens het woordenboek betekent het woord holistisch 'alomvattend'. In de zin van paarden op een holistische manier behandelen bedoelen we hiermee dan ook dat het paard wordt bekeken als een totaliteit van diverse fysieke, emotionele en mentale lagen. Dit betekent zodoende dat er met een brede blik wordt gekeken naar eventuele problemen, om deze vervolgens bij de oorsprong aan pakken en niet alleen de symptomen (tijdelijk) op te lossen. 

Om deze reden combineert de Paardentherapeut verschillende soorten therapieën en wordt daarnaast ook het management, voeding, training, harnachement, gebit en de hoeven bekeken en indien nodig doorverwezen naar andere specialisten. 

De therapieën die toegepast kunnen worden zijn onder andere:
- Cranio Sacraal therapie
- Steen (guasha) technieken
- Aromatherapie
- Myofasciale release technieken / musculoskeletal unwinding
- Bach Bloesem therapie

Na anamnese wordt een behandelplan opgesteld en bekeken welke therapieën het meest effectief zullen zijn voor het specifieke paard. Na één behandeling zal het paard al veel verschil merken, maar twee tot drie behandelingen zijn het meest effectief. Na de behandeling krijgt het paard zo nodig voedingsadvies en ondersteuning in de vorm van kruiden, homeopathie of een samengesteld middel (denk hierbij aan essentiële oliën, detox, immuunboosters, bloesems enz). Daarnaast wordt de eigenaar veelal geadviseerd om tussen de behandelingen in zelf aan de slag te gaan met het paard in de vorm van (stretch)oefeningen en/of het toepassen van ondersteunende natuurlijke middelen.